SIA "XL Moduls"
Mob.: 29163724
email: info.xlmoduls@gmail.com

Mo - Fr: 8:00 - 17:00
Sa:   Su: -

 

Hvorfor velge våre modulbygg?
Vanligvis blir trerammehys bygd på tomten, og blir dermed utsatt for dårlige værforhold som kan ødelegge materialene og dermed forsinke konstruksjonsprosessen.

Våre modulbygg blir produsert i våre produksjonslokaler, og det ferdige produktet blir levert til installering hvor de monteres i løpet av få dager.

Prefabrikerte hus lages som separate rammer, og når disse kobles sammen formes et bærende design.

Hver modul har en bærende design som er klargjort i forhold til kundens ønsker. Med minimal med skjøter, skaper man et modulbygg med maksimal robusthet og termisk motstandsdyktighet

Hvorfor velge oss?

I. Fugo Modules konstruksjon gir 15 års garanti.

Produktet vårt er optimalisert for hele året, med 250 mm tykk isolering i vegger, gulv og tak.

Med 150mm termisk isolasjons-steinull + Pepi REFLEKT PLUS, som er tilsvarende 100mm med steinull.

Pepi REFLEKT PLUS - alle leddene og koblingene er limt med refleksjonsteip, noe som gir høy kvalitet i forhold til varme- og dampsperring.

Vi oppfatter hver eneste kunde som spesiell, og for kunden har vi mulighet til å planlegge og skape et hensiktsmessig modulbygg med individuell bygningsform. romutforming, og dekorasjon. 

Vi utviklet det første kundetilpassede huset i 2001.
Over tid har byggene våre blitt testet, og vi har forbedret våre produksjonsteknologi for å øke kvaliteten på våre modulbygg. 

Dersom kunden etter en periode ønsker å endre plasseringen av et modulhus, vil vi gjennomføre flyttingen av modulene til det nye aktuelle stedet.

Ønsker kunden å utvide boarealet, vil vi produsere og installere en ny modul til eksisterende modulbygning.

Dersom du allerede har grunnmur/gjennomført grunnarbeid, kan vi produsere modulbygg som kan tilpasses eksisterende fundament.